4. srpna 2013

Obraz pana prezidenta

Kdo z nás může skutečně říct, jak by měl pan prezident vypadat.

A kdo to vlastně vůbec je, ten pan prezident?
Je to snad otec národa, bedlivě střežící své děti, zatímco se oddávají spánku, zachumlané v peřinkách. Otec, který dává lekce a snaží se plnit své rodičovské povinnosti, jak nejlépe může. Otec, který chce vychovat slušné muže a ženy. Otec, který ukazuje cestu a trestá, pokud ho děti zlobí.
Jenže v životě každého dítěte přijde chvíle, kdy svého otce, alespoň na oko, nenávidí.

Nebo je to přítel? Přítel, který jde s člověkem do ohně a zpět, pokud je to potřeba. Přítel, který vždy ví, jak člověku poradit.
Ale i přátelé mohou zrazovat a být zrazování.

Nebo je to snad ochránce. Anděl strážný, který drží  ochrannou ruku nad svými svěřenci. 
Jenže každý z nás někdy zažil moment, kdy zapochyboval, jestli tam jeho anděl vůbec je.

Anebo snad učitel, který provádí své žáky životem a jehož lekce je naučí víc než jen sčítat a odčítat. Učitel, který pomůže a povzbudí, ale také učitel, který pokárá.
Ale vždy zazvoní zvonek a škola skončí.

Anebo hrdina, který v očích malých chlapců rozpoutá jiskru, kdykoliv něco řekne. Hrdina, který stojí v první linii bitevní vřavy a braní svou zemi celým svým životem.
Jenže každý hrdina má na rukou krev.
Měl by být čestný a spravedlivý? Měl by být hrdý na svůj národ? Měl by si vždy stát za svým slovem? Měl by být člověkem, nebo spíše polobohem, bez chyb a nedostatků?
Kdo ví?

Existuje tolik různých názorů, různých odpovědí, představ a idejí. Ale nikdo vám nedokáže jasně a zřetelně odpovědět, bez zádrhelů a zbytečné omáčky, jak by ve skutečnosti měl pan prezident vypadat. 

Protože na některé otázky neexistuje jedna dokonalá správná odpověď. Ale jen výčet těch nesprávných.

Žádné komentáře:

Okomentovat